Uputa o lijeku

Brimot 2 mg/ml kapi za oko, otopina

brimonidintartarat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek!

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadrži:

 1. Što je Brimot i za što se koristi?

 2. Prije nego počnete uzimati Brimot

 3. Kako uzimati Brimot?

 4. Moguće nuspojave

 

Kako čuvati Brimot?

 

Dodatne informacije

 1. ŠTO JE BRIMOT I ZA ŠTO SE KORISTI?

Brimot se koristi za snižavanje povišenog očnog tlaka ili u liječenju glaukoma otvorenog kuta. Može se koristiti kao jedina terapija ( u slučaju kada se očne kapi iz skupine beta-blokatora ne smiju primjenjivati) ili uz druge kapi za oči kada jedan lijek nije dovoljan za kontrolu očnog tlaka.

Djelatna tvar je brimonidintartarat koji djeluje tako da smanjuje tlak unutar očne jabučice.

 1. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI BRIMOT

Nemojte primjenjivati Brimot:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na brimonidintartarat ili neku od pomoćnih tvari (svi sastojci navedeni su u poglavlju 6. DODATNE INFORMACIJE)

 • ako uzimate inhibitore monoamin oksidaze (MAO) ili određene antidepresive (npr. triciklički depresivi, mianserin). Obavijestite liječnika ako koristite lijekove za liječenje depresije.

 • ako dojite

 • u djece do 2 godine starosti

Budite oprezni s Brimot-om:

Prije primjene ovog lijeka obavijestite liječnika:

 • ako bolujete ili ste bolovali od depresije, smanjenih mentalnih sposobnosti, smanjenog dotoka krvi u mozak, srčanih problema, smetnji cirkulacije u rukama ili nogama, te poremećaja krvnog tlaka

 • ako imate ili ste imali problema s bubrezima i jetrom

 • ako lijek trebate dati djetetu u dobi od 2-12 godina jer se Brimot ne preporučuje za liječenje tih dobnih skupina

Uzimanje drugih lijekova:

Recite svom liječniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Uzimanje nekih lijekova istovremeno s Brimot kapima može utjecati na njihovu učinkovitost.

Osobito je važno da liječnik zna ako uzimate sljedeće lijekove:

 • lijekove protiv bolova, sedative, opijate, barbiturate ili ako redovito konzumirate alkohol

 • anestetike

 • lijekove za liječenje srčanih bolesti ili za snižavanje krvnog tlaka

 • lijekove koji utječu na metabolizam kao klorpromazin, metilfenidat i rezerpin

 • lijekove koji djeluju na isti receptor kao Brimot, npr. izoprenalin i prazosin

 • inhibitore monoamin oksidaze (MAO) i ostale antidepresive

 • bilo koje druge lijekove, čak i ako nisu vezani za vaše probleme s očima

 • ako ste promijenili dozu ili režim uzimanja nekog drugog lijeka

Trudnoća i dojenje

Pitajte za savjet svog liječnika prije nego počnete uzimati bilo koji lijek u trudnoći.

Obavijestite liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Brimot se ne smije primjenjivati za vrijeme dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Brimot može uzrokovati zamagljen ili poremećen vid, osobito noću ili kada je smanjena količina svjetlosti. Također može izazvati umor ili pospanost u nekih bolesnika. Ako primijetite neki od ovih simptoma, nemojte upravljati vozilom ili strojem dok simptomi ne prođu.

Važne informacije o nekim sastojcima Brimota

Konzervans benzalkonijev klorid može uzrokovati iritaciju oka i promjenu boje mekih kontaktnih leća. Stoga treba izbjegavati kontakt Brimot kapi s mekim kontaktnim lećama. Ako nosite meke kontaktne leće, potrebno je izvaditi leće prije stavljanja kapi u oči, te pričekati 15 minuta nakon ukapavanja prije ponovnog stavljanja leća.

 1. KAKO PRIMJENJIVATI BRIMOT?

Uvijek primjenjujte Brimot onako kako Vam je liječnik propisao. Ukoliko niste sigurni kako primijeniti lijek, potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Odrasli

Preporučena doza je jedna kap dva puta dnevno (svakih 12 sati) u oboljelo oko.

Djeca mlađa od 12 godina

Brimot se ne smije upotrebljavati u djece mlađe od 2 godine.

Brimot se ne preporučuje upotrebljavati u djece u dobi 2-12 godina.

Upute za primjenu

Prije primjene očnih kapi potrebno je oprati ruke. Na receptu liječnika navedeno je koliko kapi smijete upotrijebiti prilikom kapanja u oko. Ukoliko osim Brimota koristite i druge očne kapi, vremenski razmak između jednih i drugih kapi treba biti 5-15 minuta.

Kapi za oči primijenite na slijedeći način:

 1. Nagnite glavu prema natrag i gledajte u strop

 2. Lagano prstom povucite donju vjeđu prema dolje dok se ne pokaže mali džepić

 3. Bočicu okrenite prema dolje i istisnite jednu kap u oko

 4. Zatvorite oko koje ste kapali i prstom pritisnite vjeđu u području uz nos tijekom 1 minute

Vrškom bočice ne dodirujte oko, lice ili bilo koju drugu površinu. Nakon uporabe čvrsto zatvorite bočicu.

Ukoliko primijenite više Brimot kapi od propisanog

Odrasli:

Kod primjene više kapi od propisanih prijavljene su nuspojave koje su opisane u dijelu 4. Moguće Nuspojave.

U odraslih koji su slučajno progutali brimonidin kapi uočeno je sniženje krvnog tlaka, nakon čega je kod nekih bolesnika uslijedilo povećanje krvnog tlaka.

Djeca:

Prijavljene su ozbiljne nuspojave u djece koja su slučajno progutala brimonidin kapi.

Simptomi su uključivali pospanost, tromost, sniženu tjelesnu temperaturu, bljedilo i smetnje disanja. Ukoliko se to dogodi, odmah potražite savjet liječnika.

Odrasli i djeca:

U slučaju nehotičnog gutanja Brimot kapi ili ako ste upotrijebili više kapi nego što ste trebali, odmah potražite savjet liječnika.

Ukoliko ste zaboravili primijeniti Brimot

Ukoliko ste propustili primjenu Brimot kapi, propisanu dozu primijenite u trenutku kada to primijetite. Međutim, ukoliko je uskoro vrijeme za iduću dozu, izostavite propuštenu dozu i nastavite primjenjivati kapi uobičajenim ritmom.

Ako prestanete primjenjivati Brimot

Da bi bio djelotvoran Brimot se mora primjenjivati svaki dan. Nemojte prestati primjenjivati Brimot dok Vam liječnik ne kaže.

Ako imate dodatnih pitanja o primjeni Brimot kapi, potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

 1. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i drugi lijekovi, Brimot može u nekih bolesnika uzrokovati nuspojave.

Klasifikacija nuspojava s obzirom na učestalost pojavljivanja u bolesnika

Vrlo često

Javljaju se u više od 1 od 10 bolesnika

Često

Javljaju se u manje od 1 od 10 bolesnika

Manje često

Javljaju se u manje od 1 od 100 bolesnika

Rijetko

Javljaju se u manje od 1 od 1000 bolesnika

Vrlo rijetko

Javljaju se u manje od 1 od 10 000 bolesnika

Sljede nuspojave na oku mogu se pojaviti uz liječenje Brimotom:

Nuspojave na oku

Vrlo često

alergijske reakcije koje se manifestiraju znacima iritacije oka ( folikule ili bijele tke na spojnici oka, crvenilo oka, peckanje, bockanje, svrbež, osjaj stranog tijela u oku), zamagljen vid

Često

promjene na površini oka, upala vjeđa i ne spojnice, smetnje vida, ljepljive i, oteklina očnih kapaka ili ne spojnice, preosjetljivost na svjetlo, iritacija, crvenilo nih kapaka, bolovi ili bockanje, suha oka, oštenje površine oka, promjena boje, suzenje i bljedilo ne spojnice

Vrlo rijetko

upala oka, suženje zjenice

Nuspojave s nepoznatom učestalosti pojavljivanja

Svrbež očnih kapaka

Sistemske nuspojave

Vrlo često

glavobolja, pospanost/umor, suhoća usta.

Često

omaglica, simptomi kao kod prehlade, probavne smetnje, oa slabost i poremaj okusa.

Manje često

opći simptomi alergije,depresija, palpitacija ili promjena sanog ritma, suhoča nosne sluznice

Rijetko

otežano disanje

Vrlo rijetko

nesanica, nesvjestica, visoki ili niski krvni tlak

Nuspojave s nepoznatom učestalosti pojavljivanja

Kožne reakcije uključujući crvenilo, oticanje lica, svrbež, osip, i širenje krvnih žila.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti lijnika ili ljekarnika.

 1. KAKO ČUVATI BRIMOT?

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Nema posebnih uvjeta čuvanja.

Kapi za oko se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenog na pakovanju.

Rok valjanosti kapi za oko nakon prvog otvaranja bočice je 28 dana.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Što Brimot sadrži?

Djelatna tvar je brimonidintartarat. Jedan ml otopine sadrži 2 mg brimonidintartarata, te sljedeće pomoćne tvari: benzalkonijev klorid; poli(vinilni alkohol); natrijev klorid; natrijev citrat; citratnu kiselinu, hidrat; kloridnu kiselinu; natrijev hidroksid; vodu, pročišćenu.

Kako Brimot izgleda i kako je pakiran?

Bistra, svijetlo zelenkasto-žuta otopina u bijeloj plastičnoj bočici s prozirnim plastičnim umetkom za kapanje i bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji. Bočica sadrži 5 ml otopine.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Mibe pharmaceuticals d.o.o., Branitelja domovinskog rata 8, 42230 Ludbreg, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

na recept, u ljekarni

Datum revizije upute

Prosinac 2015.