Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cardox 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem

izosorbidmononitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

–        Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Cardox i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cardox?
 3. Kako uzimati Cardox?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cardox?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Cardox i za što se koristi?

Djelatna tvar u Cardoxu je izosorbidmononitrat, koji pripada skupini lijekova koji se zovu „nitrati“.

Cardox se primjenjuje za profilaksu boli u prsištu (angine pektoris). Cardox djeluje tako da opušta stijenke krvnih žila, što vodi njihovom širenju. Ovaj učinak olakšava srcu pumpanje krvi kroz tijelo.

Ove tablete s produljenim oslobađanjem polako otpuštaju djelatnu tvar tijekom više sati nakon uzimanja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cardox?

Nemojte uzimati Cardox:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako ste alergični na bilo koji drugi lijek iz skupine nitrata. Oni uključuju gliceriltrinitrat i izosorbiddinitrat.
 • ako ste ikada imali moždani udar;
 • ako patite od vrlo niskog krvnog tlaka;
 • ako imate tešku anemiju;
 • ako imate bolest srca koja se zove „kardiomiopatija“ ili „perikarditis“ ili ako imate sužene srčane zalistke;
 • ako ste nedavno imali ozljedu glave, koja je mogla uzrokovati krvarenje u mozgu;
 • ako biste mogli imati stanje koje se zove „hipovolemija“. Simptomi mogu uključivati ubrzano disanje ili otkucaje srca, uz znojenje.
 • ako koristite sildenafil ili druge lijekove iz skupine inhibitora fosfodiesteraze tip 5 (koji se koriste kod problema s impotencijom u muškaraca). Pogledajte dio: Drugi lijekovi i Cardox.

Ne smijete uzimati Cardox ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ukoliko u to niste sigurni, savjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete Cardox.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cardox:

 • ako ste ikada imali bilo kakvo ozbiljno oštećenje srca, kao što je srčani udar ili operacija srca;
 • ako imate vrlo nisku tjelesnu temperaturu (hipotermija);
 • ako ste lošeg općeg stanja zbog loše prehrane (malnutricija);
 • ako je funkcija Vaše štitne žlijezde oslabljena (hipotireoidizam);
 • ako imate teških problema s jetrom ili bubrezima.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cardox.

Drugi lijekovi i Cardox

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To uključuje i lijekove koje možete kupiti bez recepta i biljne lijekove.

Cardox može imati utjecaj na učinak drugih lijekova i obratno.

Ne smijete uzimati Cardox ako uzimate sljedeće lijekove:

 • sildenafil ili slične lijekove koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tip 5 (koriste se za liječenje impotencije u muškaraca).

Obavezno obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate sljedeće lijekove:

 • lijekove za snižavanje povišenog krvnog tlaka ili za probleme sa srcem (vazodilatatore), kao što su ACE-inhibitori, beta-blokatori ili blokatori kalcijevih kanala.

Cardox s alkoholom

Izbjegavajte alkohol tijekom primjene Cardox-a, jer alkohol može utjecati na terapijski učinak ovog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći ili tijekom dojenja, osim ako liječnik procijeni da je to neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon uzimanja ovog lijeka možete osjetiti omaglicu. U tom slučaju, ne smijete upravljati vozilima i strojevima.

Cardox sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Cardox?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 

Koliko uzeti?

 • Preporučena doza je jedna ili dvije tablete dnevno.
 • Ovaj lijek uzmite ujutro.
 • Liječnik Vam može propisati nižu dozu na početku liječenja kako bi se smanjila mogućnost neželjene reakcije na lijek.

Način primjene:

 • Progutajte tablete cijele.
 • Nemojte drobiti, lomiti ni žvakati tablete.
 • Tablete uzmite s pola čaše vode.

Ne smijete uzeti ovaj lijek kod iznenadne pojave boli u prsištu (angine pektoris). Ako imate iznenadni napadaj, uzmite gliceriltrinitrat (slijedeći uputu o lijeku).

Primjena u djece

Ovaj lijek se ne smije davati djeci.

Ako uzmete više lijeka Cardox nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli previše Cardox tableta, odmah se obratite liječniku ili javite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka, kako bi zdravstveni djelatnici znali točno koji lijek ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Cardox

 • Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko je uskoro vrijeme za uzimanje sljedeće doze, zaboravljenu dozu preskočite i nastavite uzimati lijek redovito.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti kod uzimanja ovog lijeka:

 • glavobolje
 • mučnina
 • omaglica.

Gore navedene nuspojave obično nestaju tijekom vremena.

Ostale moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • nizak krvni tlak, zbog kojeg možete osjetiti nesvjesticu ili omaglicu
 • ubrzani otkucaji srca
 • glavobolja
 • omaglica
 • mučnina.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • povraćanje
 • proljev.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • nesvjestica
 • osip
 • svrbež.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • bol u mišićima.

Neka Vas ne zabrinjava ovaj popis mogućih nuspojava, jer se možda kod Vas neće pojaviti ni jedna. Ako bilo koja od navedenih nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Cardox?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cardox sadrži?

Djelatna tvar je izosorbidmononitrat. Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 40 mg izosorbidmononitrata.

Drugi sastojci su: jezgra: hipromeloza, karnauba vosak, stearatna kiselina, laktoza hidrat, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat; film ovojnica: talk, hipromeloza, magnezijev stearat, makrogol 4000, titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid (E172).

Kako Cardox izgleda i sadržaj pakiranja

Cardox 40 mg tablete s produljenim oslobađanjemsu okrugle, bikonveksne tablete krem boje s oznakom „IM 40“ na jednoj strani tablete, promjera 7,8 – 8,2 mm i debljine 4,08 – 5,08 mm.

U kutiji se nalazi 5 blistera s po 10 tableta (5×10), ukupno 50 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strabe 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u siječnju 2020.