Uputa o lijeku: informacije za bolesnika

Fusicutan 20 mg/g krema

fusidatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Fusicutan krema i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusicutan kremu?
 3. Kako primjenjivati Fusicutan kremu?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fusicutan kremu?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
 1. Što je Fusicutan krema i za što se koristi?

Fusicutan krema sadrži fusidatnu kiselinu. To je vrsta antibiotika.

Fusicutan krema djeluje tako da uništava bakterije koje uzrokuju infekcije.

Fusicutan krema se koristi za liječenje stanja u kojima je koža inficirana bakterijama kao što su

stanja uzrokovana bakterijom Staphylococcus aureus.

 1. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusicutan kremu?

Nemojte uzimati Fusicutan kremu

 • ako ste alergični na fusidatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fusicutan kremu.

 

 • Nemojte uzimati kremu kroz dulji period jer bi bakterije mogle postati otporne na antibiotik.
 • Izbjegavajte da krema dođe u doticaj s Vašim očima (npr. slučajno sa Vaših ruku ili primjenom kreme u blizini Vaših očiju) jer ih može nadražiti (peći).

Nema kliničkih iskustava s primjenom Fusicutan kreme u djece mlađe od 2 godine.

Drugi lijekovi i Fusicutan krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje  

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 • Ako ste trudni ili mislite da ste trudni; Fusicutan krema smije se primjenjivati tijekom trudnoće.
 • Ako dojite; Fusicutan krema smije se primjenjivati u žena koje doje, ali se krema ne smije nanositi na grudi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek  nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Provjerite s Vašim liječnikom ako osjećate bilo kakvu nuspojavu koja Vas može spriječiti u upravljanju vozilima ili radu sa strojevima.

Fusicutan krema sadrži:

 • butilhidroksianizol (E320). Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadražiti oči i sluznice.
 • cetilni alkohol. Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).
 • kalijev sorbat. Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

 

Upitajte Vašeg liječnika ako ste zabrinuti za bilo koji sastojak ovog lijeka.

 

 1. Kako primjenjivati Fusicutan kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako primijeniti Fusicutan kremu

Ovaj lijek je namijenjen isključivo za primjenu na koži (Vašoj ili djetetovoj). Nemojte gutati kremu.

Uvijek operite ruke prije nanošenja Fusicutan kreme.

Maknite čep. Prije prve upotrebe kreme provjerite da otvor na tubi nije oštećen. Nakon toga vrškom unutar čepa probušite otvor na tubi.

Utrljajte lijek nježno na kožu. Ako kremu nanosite na lice, budite pažljivi da izbjegnete oči. Ako lijek slučajno uđe u oko, odmah ga isperite s hladnom vodom. Nakon toga, ako je moguće, isperite oko tekućinom za ispiranje oka. Možete osjetiti peckanje u oku

Uvijek operite ruke nakon nanošenja Fusicutan kreme, osim u slučaju da kremu koristite za liječenje kože na rukama.

Koliko Fusicutan kreme upotrijebiti

Vaš liječnik će Vam reći koliko Fusicutan kreme trebate upotrijebiti.

Uobičajeno trajanje liječenja je do dva tjedna. Pitajte Vašeg liječnika prije nego upotrijebite ovaj lijek u duljem periodu.

Obično je potrebno primijeniti ovu kremu tri ili četiri puta svaki dan, na oboljelo mjesto.

Ako Vam je rečeno da prekrijete kožu pokrivalom ili zavojem, možda nećete trebati primjenjivati kremu tako često.

Trebali biste primijetiti poboljšanje Vaše kože nakon samo nekoliko dana nanošenja kreme. Ako nema poboljšanja nakon sedam dana, prestanite s nanošenjem kreme i obratite se Vašem liječniku.

 

Ako ste zaboravili primijeniti Fusicutan kremu

Ako ste zaboravili primijeniti kremu, nanesite ju čim se sjetite. Nakon toga nastavite primjenjivati kremu u uobičajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

 

Koji liječnički pregledi su potrebni?

Obično liječnički pregledi nisu potrebni ako se krema primjenjuje kako treba.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

 1. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U kliničkim istraživanjima, otprilike 2 od svakih 100 bolesnika su dobila nuspojavu. Najčešće nuspojave su neozbiljni problemi na koži na mjestu primjene kreme, i pojavljuju se u otprilike 1 na svakih 100 bolesnika.

Važne nuspojave na koje treba obratiti pozornost:

Ako se pojavi neki od sljedećih simptoma, morate potražiti hitnu medicinsku pomoć jer se možda radi o alergijskoj reakciji. Oni su rijetki (pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek):

 

 • ako imate poteškoće s disanjem
 • ako Vas usnice i usta počnu peckati ili Vam naticati
 • ako Vam natekne lice, jezik ili grlo
 • ako se pojavi teški osip na koži

Također se mogu pojaviti ostale nuspojave koje su manje ozbiljne. Recite Vašem liječniku za ove nuspojave u najkraćem mogućem roku:

Manje česte nuspojave (kod manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek)

 • osip ili svrbež
 • crvenilo kože
 • crveni osip praćen svrbežom, s vrućinom i oticanjem na mjestu primjene kreme (npr. kontaktni dermatitis ili ekcem)
 • bol, iritacija ili žarenje na mjestu primjene kreme

 

Rijetke nuspojave (kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek)

 • Vaše oko može biti praćeno svrbežom i imati vodenasti iscjedak (konjuktivitis)
 • koprivnjača ili mjehurići (npr. na koži ili sluznici)

Ove se nuspojave također mogu pojaviti kod djece koja primjenjuju ovaj lijek.

Prijavljivanje nuspojava

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Fusicutan kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fusicutan krema sadrži?

Djelatna tvar je fusidatna kiselina.

1 gram kreme sadrži 20 mg fusidatne kiseline u obliku fusidatne kiseline hemihidrata te sljedeće pomoćne tvari: pročišćena voda, bijeli vazelin, tekući parafin, cetilni alkohol, glicerol (85 postotni), polisorbat 60, kalijev sorbat, razrijeđena kloridna kiselina, butilhidroksianizol (E320) i sav-rac– α-tokoferol.

Kako Fusicutan krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Fusicutan krema je bijela, homogena krema.

Fusicutan krema je pakirana u aluminijskoj tubi od 15 g ili 30g, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15
06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2020.