Uputa o lijeku: informacije za bolesnika

Fusicutan 20 mg/g mast

fusidatna kiselina

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

 

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Fusicutan mast i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusicutan mast?
 3. Kako primjenjivati Fusicutan mast?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fusicutan mast?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

 1. Što je Fusicutan mast i za što se koristi?

Fusicutan mast sadrži fusidatnu kiselinu. To je vrsta antibiotika.

Fusicutan mast djeluje tako da uništava mikroorganizme (bakterije) koji uzrokuju infekcije.

Fusicutan mast se koristi za liječenje stanja u kojima je koža inficirana bakterijama kao što su

stanja uzrokovana bakterijom Staphylococcus aureus.

 

 

 1. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fusicutan mast?

 

Nemojte uzimati Fusicutan mast

 • ako ste alergični na fusidatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fusicutan mast.

 

 • Nemojte uzimati mast kroz dulji period jer bi bakterije mogle postati otporne na antibiotik.
 • Izbjegavajte da mast dođe u doticaj s Vašim očima (npr. slučajno sa Vaših ruku ili primjenom masti u blizini Vaših očiju) jer ih može nadražiti (peći).

 

Nema kliničkih iskustava s primjenom Fusicutan masti u djece mlađe od 2 godine.

 

Drugi lijekovi i Fusicutan mast

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

 

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 

 • ako ste trudni ili mislite da ste trudni; Fusicutan mast smije se primjenjivati tijekom trudnoće.
 • ako dojite; Fusicutan mast smije se primjenjivati u žena koje doje, ali se mast ne smije       nanositi na grudi.

 

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Provjerite s Vašim liječnikom ako osjećate bilo kakvu nuspojavu koja Vas može spriječiti u upravljanju vozilima ili radu sa strojevima.

 

Fusicutan mast sadrži:

 • ovčju mast (lanolin). Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).
 • cetilni alkohol. Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).
 • butilhidroksitoluen (E321). Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadražiti oči i sluznice.

 

Upitajte Vašeg liječnika ako ste zabrinuti za bilo koji sastojak ovog lijeka.

 

 

 1. Kako primjenjivati Fusicutan mast?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 

Kako  primijeniti Fusicutan mast

Ovaj lijek je namijenjen isključivo za primjenu na Vašoj koži ili koži djeteta. Nemojte gutati mast.

 

Uvijek operite ruke prije primjene Fusicutan masti.

 

Maknite čep. Prije prve upotrebe masti provjerite da otvor na tubi nije oštećen. Nakon toga vrškom unutar čepa probušite otvor na tubi.

 

Utrljajte lijek nježno na kožu. Ako mast nanosite na lice, budite pažljivi da izbjegnete oči. Ako lijek slučajno uđe u oko, odmah ga isperite s hladnom vodom. Nakon toga, ako je moguće, isperite oko tekućinom za ispiranje oka. Možete osjetiti peckanje u oku.

 

Uvijek operite ruke nakon primjene Fusicutan masti, osim u slučaju da mast koristite za liječenje kože na rukama.

 

Koliko Fusicutan masti upotrijebiti

Vaš liječnik će Vam reći koliko Fusicutan masti trebate upotrijebiti.

 

Uobičajeno trajanje liječenja je do dva tjedna. Pitajte Vašeg liječnika prije nego upotrijebite ovaj lijek u duljem periodu.

 

Obično je potrebno primijeniti ovu mast tri ili četiri puta svaki dan na oboljelo mjesto.

Ako Vam je rečeno da prekrijete kožu pokrivalom ili zavojem, možda nećete trebati primjenjivati mast tako često. Trebali biste primijetiti poboljšanje Vaše kože nakon samo nekoliko dana nanošenja masti. Ako nema poboljšanja nakon sedam dana, prestanite s nanošenjem masti i obratite se Vašem liječniku.

 

Ako ste zaboravili primijeniti Fusicutan mast

Ako ste zaboravili primijeniti mast, primijenite ju čim se sjetite. Nakon toga nastavite primjenjivati mast u uobičajeno vrijeme.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

 

Koji liječnički pregledi su potrebni?

Obično liječnički pregledi nisu potrebni ako se mast primjenjuje kako treba.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

 

 

 1. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U kliničkim istraživanjima, otprilike 2 od svakih 100 bolesnika su dobila nuspojavu. Najčešće nuspojave su neozbiljni problemi na koži na mjestu primjene masti, i pojavljuju se u otprilike 1 na svakih 100 bolesnika.

 

Važne nuspojave na koje treba obratiti pozornost:

 

Ako imate neki od sljedećih simptoma morate potražiti hitnu medicinsku pomoć. Možda imate alergijsku reakciju. Oni su rijetki (pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek):

 

 • ako imate poteškoće s disanjem
 • ako Vas usnice i usta počnu peckati ili Vam naticati
 • ako Vam natekne lice, jezik ili grlo
 • ako se na Vašoj koži pojavi teški osip

 

Ostale moguće nuspojave koje su manje ozbiljne također se mogu pojaviti. Recite Vašem liječniku za ove nuspojave u najkraćem mogućem roku:

 

Manje česte nuspojave (kod manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek)

 • osip ili svrbež
 • crvenilo kože
 • crveni osip praćen svrbežom, s vrućinom i oticanjem na mjestu primjene masti (npr. kontaktni dermatitis ili ekcem)
 • bol, iritacija ili žarenje na mjestu primjene masti

 

 

Rijetke nuspojave (kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek)

 • Vaše oko može biti praćeno svrbežom i imati vodenasti iscjedak (konjuktivitis)
 • koprivnjača ili mjehurići (npr. na koži ili sluznici)

 

Ove se nuspojave također mogu pojaviti kod djece koja primjenjuju ovaj lijek.

 

Prijavljivanje nuspojava

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

 

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

 

5. Kako čuvati Fusicutan mast?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

 

 

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

Što Fusicutan mast sadrži?

Djelatna tvar je fusidatna kiselina.

1 g masti sadrži 20 mg fusidatne kiseline u obliku fusidatne kiseline hemihidrata te sljedeće pomoćne tvari: vazelin, bijeli; parafin, tekući; lanolin; cetilni alkohol, sav-rac-α-tokoferol i butilhidroksitoluen (E 321).

 

Kako Fusicutan mast izgleda i sadržaj pakiranja?

Fusicutan mast je svijetložuta, homogena mast.

Fusicutan mast je pakirana u aluminijskoj tubi od 15 g ili 30 g, u kutiji.

 

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

 

Ime i adresa proizvođača lijeka

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15
06796 Brehna, Njemačka

 

 

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječanj 2020.