Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Lizinopril H Mibe 10 mg/12,5 mg tablete

Lizinopril H Mibe 20 mg/12,5 mg tablete

lizinopril, hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lizinopril H Mibe i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lizinopril H Mibe?
 3. Kako uzimati Lizinopril H Mibe?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lizinopril H Mibe?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lizinopril H Mibe i za što se koristi?


Lizinopril H Mibe tablete koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija). Sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid.

Lizinopril pripada grupi lijekova pod nazivom ACE inhibitori koji djeluju tako da šire krvne žile, što pomaže u smanjenju krvnog tlaka.

Hidroklorotiazid pripada grupi lijekova koji se nazivaju diuretici („tablete za mokrenje“), a pomažu tijelu da se putem mokraće riješi viška vode i soli poput natrija čime djeluju na snižavanje tlaka.

Lizinopril i hidroklorotiazid zajedno djeluju u snižavanju Vašeg krvnog tlaka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lizinopril H Mibe?

Nemojte uzimati Lizinopril H Mibe:

 • ako ste alergični na djelatne tvari (lizinopril, hidroklorotiazid) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste alergični na ACE inhibitore ili lijekove iz skupine sulfonamida. Pitajte Vašeg liječnika ukoliko niste sigurni da li se ovo odnosi na Vas.
 • ako ste ikada imali oticanje ruku, stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla, osobito ako se to pojavilo uslijed liječenja ACE inhibitorom, pir čemu ste otežano disali ili gutali.
 • ako imate nasljedni angioedem (stanje zbog kojega ste skloni oticanju kakvo je opisano prethodno). Pitajte Vašeg liječnika ukoliko niste sigurni da li se to odnosi na Vas.
 • ako ne mokrite
 • ako imate teško oštećenje bubrežne funkcije
 • ako imate teško oštećenje jetrene funkcije
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca  (čak i u ranoj trudnoći je najbolje izbjegavati uzimanje Lizinopril H Mibe tableta – vidjeti u poglavlju Trudnoća, dojenje i plodnost)
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Lizinopril H Mibe. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije uzimanja ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lizinopril H Mibe:

 • ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja Lizinoprila H Mibe
 • ako imate suženje (stenozu) aorte (najveća krvna žila koja izlazi iz srca), srčanih zalistaka (mitralnih zalistaka) ili bubrežne arterije
 • ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija)
 • ako imate problema s krvnim žilama (kolagena vaskularna bolest)
 • ako imate nizak krvni tlak (može se očitovati kao omaglica ili ošamućenost, osobito pri ustajanju)
 • ako imate problema s bubrezima, idete na dijalizu ili imate transplantirani bubreg
 • ako imate problema s jetrom
 • ako imate dijabetes
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima –  primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
 • aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima. Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Lizinopril H Mibe“.

 • ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali
 • ako Vas je liječnik uputio na dijetalni režim prehrane sa smanjenim unosom soli
 • ako imate visok kolesterol i liječite se LDL aferezom
 • ako ste ikada imali sistemski eritemski lupus (autoimuna bolest koja može zahvatiti kožu, srce, pluća, bubrege, zglobove i živčani sustav)
 • ako ste crne rase, jer Lizinopril H Mibe može biti manje djelotvoran u bolesnika crne rase te možete imati povećanu sklonost razvoju nuspojave „angioedem“ (teška alergijska reakcija koja se očituje oticanjem ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika ili grla)  
 • ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori poput temsirolimusa, everolimusa, sirolimusa (koriste se kako bi se izbjeglo odbacivanje presađenih organa) jer ti lijekovi mogu povećati rizik od razvoja angioedema (brzo oticanje potkožnog tkiva u području poput grla)

Ako ste trudni (ili planirate trudnoću) morate obavijestiti Vašeg liječnika. Lizinopril H Mibe se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu (pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije uzimanja ovog lijeka.

Liječenje alergija na ubode insekata

Recite Vašem liječniku ukoliko idete ili namjeravate ići na postupak smanjenja alergijske reakcije npr. na ubode insekata (postupak desenzibilizacije). Ako uzimate Lizinopril H Mibe tijekom postupka može se javiti teška alergijska reakcija.

Operativni zahvat

Ako se trebate podvrgnuti kirurškom zahvatu (uključujući i stomatološki zahvat) obavijestite Vašeg liječnika ili stomatologa da uzimate Lizinopril H Mibe jer može doći do iznenadnog pada krvnog tlaka (hipotenzije) ako Vam se primijeni određeni lokalni ili opći anestetik za vrijeme uzimanja ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Lizinopril H Mibe

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje možete kupiti bez recepta i biljne lijekove. Uzimanje nekih lijekova istovremeno s Lizinopril H Mibe tabletama može utjecati na njihovu učinkovitost.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza.

Osobito je važno da liječnik zna da uzimate sljedeće lijekove:

 • druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzive)
 • blokatore angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Lizinopril H Mibe“ i „Upozorenja i mjere opreza“)
 • lijekove povezane s niskom razinom kalija u krvi (hipokalemija) poput drugih diuretika (tablete za mokrenje uključujući one koji štede kalij, laksative, kortikosteroide (npr. prednizon), ACTH hormon (adrenokortikotropni hormon), amfotericin (lijek za liječenje gljivičnih bolesti) i derivate salicilatne kiseline)
 • nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) (npr. indometacin, ibuprofen, acetilsalicilatna kiselina) koji se koriste za liječenje boli i/ili upale zglobova
 • lijekove za liječenje depresije (triciklički i tetraciklički antidepresivi)
 • lijekove za liječenje psihičkih poremećaja, uključujući litij
 • aspirin (acetilsalicilna kiselina) u dozi većoj od 3 grama na dan
 • nadomjestke s kalijem, zamjene za sol koje sadrže kalij ili druge lijekove koji povećavaju razinu kalija u krvi
 • heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)
 • kotrimoksazol (antibiotik)  također poznat po nazivom trimetoprim/sulfametoksazol
 • kalcijeve soli ili dodatke vitamina D
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (inzulin ili oralni antidijabetici poput sulfonilureja). Vaša doza lijeka za liječenje šećerne bolesti možda će se morati promijeniti tijekom uzimanja ovog lijeka. 
 • lijekove za liječenje astme
 • lijekove za prehladu ili druge lijekove koji smanjuju začepljenost nosa (uključujući i one koji se mogu kupiti bez recepta)
 • lijekove koji potiskuju imunološki odgovor organizma (imunosupresivi poput ciklosporina)
 • alopurinol (za giht)
 • lijekove za nepravilan rad srca (poput prokainamida)
 • srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca, npr. digoksin) ili druge lijekove za liječenje srčanih aritmija
 • lijekove koji sadrže zlato, npr. natrijev aurotiomalat, koji mogu biti primijenjeni u obliku injekcija (obično se primjenjuju u liječenju reumatoidnog artritisa)
 • injekcije amfotericina B (za liječenje gljivičnih infekcija)
 • karbenoksolon (za liječenje ulkusa ili upale u grlu ili ustima)
 • kortikosteroide
 • kortikotropin (hormon)
 • lijekove za liječenje zatvora (stimulirajući laksativi)
 • kolestiramin i kolestipol (za snižavanje vrijednosti kolesterola, sprječavanje proljeva ili smanjivanje svrbeža)
 • lijekove za opuštanje mišića, poput tubokurarina
 • trimetoprim (antibiotik)
 • sotalol (beta-blokator)
 • lovastatin (za snižavanje vrijednosti kolesterola)
 • dekstran sulfat (koristi se pri LDL aferezi za snižavanje vrijednosti kolesterola)
 • kemoterapiju kod karcinoma (citostatici)

Sljedeći lijekovi mogu povećati rizik od pojave angioedema (može se manifestirati iznenadnim oticanjem ruku, stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla, što može dovesti do otežanog disanja ili gutanja):

 • lijekove koji se koriste za razbijanje krvnih ugrušaka (aktivator tkivnog plazminogena), obično primijenjene u bolnici
 • lijekove za sprečavanje odbacivanja presađenih organa (sirolimus, everolimus i ostali lijekovi iz skupine mTOR inhibitora)
 • racekadotril (primjenjuje se za liječenje proljeva)
 • druge lijekove koji imaju učinak na srce koji se naziva Torsades de pointes

Nizak krvni tlak može se dodatno pogoršati uzimanjem alkohola, barbiturata ili anestetika. Možete osjetiti omaglicu prilikom ustajanja.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate reći Vašem liječniku ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš će vam liječnik obično savjetovati da prestanete uzimati Lizinopril H Mibe prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati da uzmete neki drugi lijek umjesto ovog lijeka. Uzimanje Lizinopril H Mibe tableta se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smiju se uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer mogu štetno djelovati na dijete.

Dojenje

Recite Vašem liječniku ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se uzimati Lizinopril H Mibe tablete za vrijeme dojenja, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je rođeno prerano. Ukoliko dojite, liječnik će izabrati prikladniji lijek za Vas.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lizinopril H Mibe tablete mogu izazvati omaglicu ili umor što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, osobito na početku uzimanja, prilikom promjene doze ili u kombinaciji s alkoholom. Ukoliko je kod Vas takav slučaj, vožnja ili upravljanje strojevima se ne preporučuju. Morate pričekati da vidite kako ovaj lijek utječe na Vas prije nego počnete upravljati vozilom ili raditi sa strojem.

Lizinopril H Mibe sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Lizinopril H Mibe?

Uvijek uzmiteovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kada jednom započnete uzimati ovaj lijek, Vaš će liječnik možda zatražiti da obavite krvne pretrage. Liječnik Vam potom može prilagoditi dozu koju uzimate, kako biste uzeli odgovarajuću količinu ovog lijeka.

Doziranje kod odraslih

Uobičajena doza lijeka je jedna tableta jednom na dan. Liječnik će Vam propisati tablete koje su odgovarajuće jačine za Vas. Ukoliko je potrebno, liječnik može povećati dozu na dvije tablete primijenjene jednom na dan.

Način primjene

Prilikom uzimanja lijeka, progutajte tabletu s vodom.

Nastojte uzimati tabletu u isto vrijeme svaki dan.

Nastavite s uzimanjem lijeka toliko dugo koliko Vaš liječnik smatra da je potrebno. Liječenje povišenog krvnog tlaka je dugotrajno (često i doživotno). Važno je uzimati ovaj lijek svaki dan.

Uzimanje prve doze lijeka

Budite osobito oprezni prilikom uzimanja prve doze ili pri povećanju doze lijeka, jer može doći do izrazitijeg pada krvnog tlaka što možete osjetiti kao omaglicu ili ošamućenost. Ukoliko do toga dođe može Vam pomoći ako legnete. Ako se zabrinuti, obratite se Vašem liječniku bez odgađanja.

Primjena u djece

Lizinopril H Mibe tablete nisu namijenjene liječenju djece.

Ako uzmete više Lizinopril H Mibe tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je prepisao Vaš liječnik, odmah se javite liječniku ili otiđite u bolnicu. Sa sobom ponesite tablete i/ili kutiju kako bi liječnik znao o kojem lijeku se radi.

Ako ste zaboravili uzeti Lizinopril H Mibe

Važno je tablete uzimati redovito. Ako ste ipak zaboravili uzeti dozu, uzmite tabletu čim se sjetite. No, ako je uskoro vrijeme za iduću tabletu, preskočite zaboravljenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lizinopril H Mibe

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek, iako se osjećate bolje, osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Lizinopril H Mibe tablete sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid. Sljedeće nuspojave zabilježene su prilikom uzimanja neke od djelatnih tvari, što znači da se mogu javiti prilikom uzimanja Lizinopril H Mibe tableta:

Vaš će liječnik možda zatražiti da povremeno obavite krvne pretrage kako bi pratio da li ovaj lijek utječe na Vašu krv.

Moguće nuspojave tijekom uzimanja lizinoprila

Teške alergijske reakcije javljaju se rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba). Ukoliko imate tešku alergijsku reakciju, prestanite uzimati Lizinopril H Mibe tablete i odmah se javite liječniku. Znakovi alergijske reakcije mogu biti:

 • iznenadno oticanje lica, usana, jezika ili grla što može otežavati disanje i/ili gutanje
 • iznenadno ili teško oticanje ruku, stopala ili gležnjeva
 • otežano disanje
 • jak svrbež kože uz pojavu crvenih, uzdignutih kožnih promjena (urtikarija).

Teško oštećenje jetre javlja se vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba). Znakovi jetrenog oštećenja mogu biti uključivati:

 • žutilo kože i/ili bjeloočnica, tamno obojani urin ili gubitak apetita. Ukoliko primijetite nešto od ovoga, odmah se javite liječniku.

Ostale moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • glavobolja
 • omaglica ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja
 • nesvjestica
 • proljev
 • povraćanje
 • kašalj
 • problemi s bubrezima (koji su vidljivi u krvnim testovima)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • promjene raspoloženja, uključujući depresiju
 • osjećaj trnjenja i bockanja
 • vrtoglavica
 • poremećaj okusa
 • poremećaj spavanja
 • veliki pad krvnog tlaka u bolesnika u sljedećim stanjima: koronarna srčana bolest, suženje aorte (arterija koja izlazi iz srca), bubrežne arterije ili srčanih zalistaka, zadebljanje srčanog mišića. Ukoliko Vam se to dogodi možete osjećati omaglicu ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja. 
 • srčani infarkt ili moždani udar
 • neuobičajeno lupanje srca
 • promjena boje na prstima ruku i nogu
 • curenje nosa
 • mučnina
 • bolovi u trbuhu i loša probava
 • promjene vrijednosti krvnih testova koji pokazuju funkciju jetre
 • osip
 • svrbež
 • nemogućnost postizanja erekcije (impotencija)
 • osjećaj slabosti
 • umor
 • povećane vrijednosti nekih tvari u krvi (urea, kreatinin ili kalij)

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • promjene nekih krvnih stanica ili drugih dijelova Vaše krvi koje se mogu očitovati kao umor i bljedilo kože
 • smetenost
 • promjene osjeta njuha
 • suha usta
 • kožni osip s tamno crvenim, uzdignutim promjenama koje svrbe (urtikarija)
 • gubitak kose (alopecija)
 • psorijaza
 • infekcija krvi
 • zatajenje bubrega
 • povećane grudi kod muškaraca
 • sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (engl. SIADH – Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Secretion)
 • snižene vrijednosti natrija u krvi koje se mogu očitovati kao slabost, umor, glavobolja, mučnina, povraćanje i grčevi

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • problemi s koštanom srži ili smanjen broj krvnih stanica i/ili krvnih pločica koji se mogu očitovati kao umor, infekcija (koja može biti ozbiljna), povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili krvarenje
 • otečene žlijezde (limfni čvorovi)
 • pojačan imunološki odgovor organizma (autoimuna bolest)
 • snižene vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija) što se može očitovati kao glad, slabost, znojenje i ubrzan rad srca
 • iznenadni osjećaj piskutanja pri disanju ili kratkoća daha (bronhospazam)
 • upala pluća (disanje može biti otežano)
 • upala sinusa (osjećaj punoće i bolnosti u području obraza i očiju)
 • eozinofilna pneumonija s kombinacijom simptoma: upala sinusa, simptomi slični gripi, otežano disanje, bol u području želuca ili crijeva, kožni osip, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama i nogama
 • upala gušterače (uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu)
 • oticanje sluznice crijeva koje može uzrokovati iznenadnu bol u trbuhu, proljev i povraćanje
 • znojenje
 • ozbiljni kožni poremećaji ili osip. Simptomi uključuju: crvenilo, mjehuri i ljuštenje kože koji se mogu razviti vrlo brzo i mogu biti praćeni mjehurićima u usnoj šupljini i nosu
 • smanjeno izlučivanje ili potpuni prestanak izlučivanja mokraće

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • halucinacije
 • crvenilo kože praćeno osjećajem vrućine

Moguće nuspojave tijekom uzimanja hidroklorotiazida (učestalost nije poznata)

 • upala žlijezda slinovnica
 • smanjen broj krvnih stanica i/ili krvnih pločica koji se mogu očitovati kao umor, infekcija (koja može biti ozbiljna), povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili krvarenje
 • gubitak apetita
 • povišene vrijednosti šećera u krvi (hiperglikemija)
 • šećer u mokraći
 • povišena razina mokraćne kiseline u krvi
 • promjene razine nekih tvari u krvi (npr. nizak natrij i kalij) koji se mogu očitovati kao mišićna slabost, žeđ, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama i nogama, grčevi ili mučnina
 • povišene ili visoke vrijednosti masnoća u krvi (uključujući kolesterol)
 • osjećaj nemira
 • depresija
 • poteškoće sa spavanjem
 • trnci i bockanje
 • ošamućenost
 • poremećaj vida kod kojega stvari izgledaju žuto
 • kratkotrajni problemi s vidom
 • jaka bol u očima s crvenilom i iznenadno zamagljenim vidom. Ako iznenada imate bolno, crveno oko odmah obavijestite Vašeg liječnika; možda Vam je potrebno liječenje kako bi izbjegli trajni gubitak vida
 • vrtoglavica
 • nesvjestica (osobito prilikom ustajanja)
 • oštećenje krvnih žila što uzrokuje crvene ili ljubičaste mrlje po koži
 • otežano disanje. Možete osjećati nedostatak zraka ako dobijete upalu pluća ili imate tekućinu u plućima.
 • nadraženost želuca
 • proljev
 • zatvor
 • upala gušterače s umjerenom do jakom boli u trbuhu
 • žutilo kože ili bjeloočnica (žutica)
 • kožne promjene, uključujući osip zbog osjetljivosti na sunce, osip, teški osip koji se razvija brzo s mjehurima ili ljuštenjem kože, a može biti praćen i mjehurićima u usnoj šupljini, aktivacija ili pogoršanje postojećih reakcija sistemskog lupusa ili pojava neuobičajenih kožnih reakcija
 • alergijske reakcije
 • grčevi mišića i slabost mišića
 • problemi s bubrezima koji mogu biti ozbiljni (vidljivi u krvnim testovima)
 • povišena tjelesna temperatura
 • slabost
 • rak kože i usana (nemelanomski rak kože)

Nemojte biti zabrinuti zbog ovog popisa mogućih nuspojava jer je moguće da ne dobijete niti jednu od njih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lizinopril H Mibe?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se mora čuvati na temperaturi ispod 25oC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lizinopril H Mibe sadrži?

Djelatne tvari su lizinopril i hidroklorotiazid.

1 Lizinopril H Mibe 10 mg/12,5 mg tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: manitol (E421); kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; prethodno geliran škrob; umrežena karmelozanatrij; magnezijev stearat; žuti željezov oksid (E172); crveni željezov oksid (E172).

1 Lizinopril H Mibe 20 mg/12,5 mg tableta sadržava 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: manitol (E421); kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; prethodno geliran škrob; umrežena karmelozanatrij; magnezijev stearat.

Kako Lizinopril H Mibe izgleda i sadržaj pakiranja?

Lizinopril H Mibe 10 mg/12,5 mg tablete su okrugle, bikonveksne tablete boje breskve, promjera 6 mm. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji

Lizinopril H Mibe 20 mg/12,5 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete promjera 8 mm, s razdjelnim urezom na jednoj strani, koji služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb

Proizvođač

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2020.