Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

 

Momecutan 1 mg/g krema

mometazonfuroat

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

– Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

– Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

– Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

– Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

 

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Momecutan krema i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Momecutan kremu?
 3. Kako primjenjivati Momecutan kremu?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Momecutan kremu?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
 1. ŠTO JE MOMECUTAN KREMA I ZA ŠTO SE KORISTI?

Momecutan krema sadrži mometazonfuroat, sintetički hormon jakog protuupalnog djelovanja (kortikosteroid), a namijenjena je za vanjsku primjenu (na koži).

Momecutan krema namjenjena je za liječenje upala i promjena na koži koje povoljno reagiraju na liječenje kortikosteroidima, kao što su psorijaza i druge upale kože različitog uzroka (npr. atopijski dermatitis, iritacijski dermatitis i alergijski kontaktni dermatitis).

Momecutan krema namjenjena je za primjenu u odraslih i djece starije od 2 godine.

 

 1. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI MOMECUTAN KREMU?

 

Nemojte primjenjivati Momecutan kremu

 • ako ste alergični na mometazonfuroat, bilo koji drugi kortikosteroid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate rosaceu na licu
 • ako imate akne
 • ako imate poremećaj u cirkulaciji i prehrani kože (atrofiju kože)
 • ako imate upalu kože u okolini usta (perioralni dermatitis)
 • ako imate svrbež u analnom ili stidnom području
 • ako imate jaki osip
 • ako imate infekciju kože uzorkovanu bakterijama (npr. upala s krasticama ili gnojna upala), virusima (npr. herpes ili vodene kozice), parazitima ili gljivicama (npr. infekcija gljivicama roda Candida ili dermatofitima)
 • ako imate reakciju nakon cijepljenja
 • ako imate tuberkulozu
 • ako imate sifilis
 • na ranama ili čirevima

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Momecutan kremu.

Ne preporučuje se bez savjetovanja sa liječnikom kremu primijeniti na velikim područjima kože, na pregibima (npr. ispod pazuha, iza koljena, na preponama) ili ispod povoja.

Ne preporučuje se kremu primjeniti na očnim kapcima, u okolini očiju, niti na sluznicama. Treba izbjegavati svaki kontakt kreme s očima. Primjena kreme na licu ne smije trajati dulje od 5 dana.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Ako imate psorijazu, tijekom liječnja je potreban pomni nadzor liječnika.

Ako se Vaši simptomi tijekom liječenja ne povlače ili ako se pogoršavaju, posavjetujte se s liječnikom.

Djeca i adolescenti

Momecutan krema se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 2 godine.

Nuspojave do kojih može doći prilikom primjene kortikosteroida kroz usta ili putem injekcije,  mogu se dogoditi i pri upotrebi kortikosteroida na kožu, posebno u mlađe djece.

 

Drugi lijekovi i Momecutan krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Tijekom primjene Momecutan kreme na analnom ili stidnom prodručju, bijeli vazelin kao pomoćna tvar u kremi može uzrokovati smanjenje izdržljivosti lateks kondoma, čineći ga manje sigurnim.

 

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, liječenje Momecutan kremom smije se provoditi samo uz preporuku liječnika.

Nema odgovarajućih podataka o sigurnosti primjene Momecutan kreme u trudnoći. Postoji mogućnost da u trudnica kortikosteroidi koji se primjenjuju na kožu ulaze u krvotok, prolaze kroz placentu i utječu na rast i razvoj ploda.

Dojenje

Tijekom dojenja, Momecutan kreme smije se primijeniti samo uz preporuku liječnika, ali ne na području dojki.

Kortikosteroidi koji kroz kožu uđu u krvotok izlučuju se u majčino mlijeko. Ako je potrebno liječenje visokim dozama ili primjena lijeka tijekom dužeg razdoblja, treba prekinuti dojenje.

 

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena lijeka ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

 

Momecutan krema sadrži stearilni alkohol i propilenglikolmonopalmitostearat.

Stearilni alkohol može prouzročiti kožne reakcije na mjestu primjene (npr. osip ili upalu).

Propilenglikolmonopalmitostearat može nadražiti kožu.

 1. KAKO PRIMJENJIVATI MOMECUTAN KREMU?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Momecutan krema je namijenjena za primjenu na kožu. Nanesite je u tankom sloju jednom dnevno na oboljeli dio kože. Nakon dodira s kremom potrebno je oprati ruke.

Treba izbjegavati dulju (više od 3 tjedna) i opsežnu (na više od 20% površine tijela) primjenu lijeka. Primjena kreme na licu ne smije trajati dulje od 5 dana.

Nakon poboljšanja znakova bolesti, Vaš liječnik Vam može propisati drugačiji režim primjene lijeka ili drugi lijek blažeg djelovanja.

Ako Vam se čini da je učinak Momecutan kreme prejak ili preslab, obavijestite liječnika ili ljekarnika.

Primjena u djece i adolescenata

Momecutan krema se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 2 godine. U djece lijek treba primjenjivati u najkraćem mogućem periodu i u najmanjoj količini koja djeluje na poboljšanje znakova bolesti. Najduže dopušteno trajanje primjene lijeka u djece iznosi 3 tjedna. U djece Momecutan kremu treba primijeniti samo na malom području (manje od 10% površine tijela).

 

Ako primijenite više Momecutan kreme nego što ste trebali

Ako ste Vi, Vaše dijete ili netko drugi jednokratno slučajno progutali kremu, ne očekuje se da to izazove zdravstvene probleme. Ipak, ukoliko ste zabrinuti, posavjetujte se s liječnikom.

Ukoliko kremu koristite češće ili kroz duži period nego što Vam je propisano ili na velikim površinama tijela, to može poremetiti ravnotežu Vaših hormona i uzrokovati zdravstvene probleme. U djece to može utjecati na njihov rast i razvoj. U tom slučaju svakako se obratite Vašem liječniku.

 

Ako ste zaboravili primijeniti Momecutan kremu

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Primijenite zaboravljenu dozu što je moguće prije i od tada se držite uobičajenog rasporeda primjene.

 

Ako prestanete primjenjivati Momecutan kremu

Nemojte naglo prekinuti s liječenjem jer se znakovi bolesti mogu pogoršati. Trebate postupno smanjiti učestalost primjene lijeka, kao što Vam je propisao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

 

 1. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave u osoba koje su primijenile lijek istog sastava:

 • često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): peckanje i bockanje,
 • manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): tvorba čvorića ili mjehurića na koži,
 • vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): upala korijena kose ili dlačica, osjećaj pečenja i svrbež kože,
 • nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): infekcije, furunkuli (bolni inficirani čirevi), parestezija (poremećaj osjetljivosti), upala kože, smanjena pigmentacija kože, pretjerani rast kose i dlačica, strije, akne, poremećaj prehrane kože, te bol ili reakcije na mjestu primjene, zamućenje vida.

U pojedinim slučajevima zabilježene su sljedeće nuspojave nastale primjenom lijekova iz skupine kortikosteroida na koži: suha koža, nadražaj kože, upala kože u području oko usta, omekšanje/raspadanje kože, začepljenje znojnih pora (miliarija), proširenje krvnih žila u koži (telangiektazija) i sekundarne infekcije (nove infekcije na već oboljelim područjima kože).

Kortikosteroidi mogu promijeniti znakove bolesti i tako otežati postavljanje točne dijagnoze, kao i produljiti cijeljenje.

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata

Zbog veće površine kože u odnosu na tjelesnu težinu, djeca i adolescenti pokazuju veću osjetljivost od odraslih na poremetnju ravnoteže hormona i razvoj tzv. Cushingovog sindroma primjenom kortikosteroida na koži.

Dugotrajna primjena kortikosteroida može djelovati na rast i razvoj djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

 1. KAKO ČUVATI MOMECUTAN KREMU?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja, rok valjanosti iznosi 6 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

 

 1. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Momecutan krema sadrži?

Djelatna tvar:

mometazonfuroat

1 g kreme sadrži 1 mg mometazonfuroata.

Pomoćne tvari:

Bijeli vazelin (sadrži sav-rac-a-tokoferol); bijeli vosak; propilenglikolmonopalmitostearat (Ph. Eur.); stearilni alkohol; makrogolcetilstearileter; titanijev dioksid (E 171); pročišćena voda; fosfatna kiselina, razrijeđena 10% (u malim količinama za podešavanje pH); heksilenglikol; aluminijev škrob oktenilsukcinat.

 

Kako Momecutan krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Momecutan krema je bijele do krem boje i dostupna je u aluminijskim tubama od 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g 50 g i 100 g.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Proizvođač:

mibe GmbH Arzneimittel

Muenchener Straße 15, 06796 Brehna

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2020.