Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ramipril Mibe 2,5 mg tablete
Ramipril Mibe 5 mg tablete
Ramipril Mibe 10 mg tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Ramipril Mibe tablete i za što se koriste?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramipril Mibe tablete?
 3. Kako uzimati Ramipril Mibe tablete?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ramipril Mibe tablete?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Ramipril Mibe tablete i za što se koriste?

Ramipril Mibe tablete sadrže djelatnu tvar koja se zove ramipril. Ramipril pripada skupini lijekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Ramipril Mibe tablete djeluju tako što:

 • smanjuju proizvodnju tvari u tijelu koje bi mogle povisiti krvni tlak
 • proširuju i opuštaju krvne žile
 • olakšavaju srcu pumpanje krvi kroz tijelo

Ramipril Mibe tablete se mogu koristiti za:

 • liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije)
 • smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara
 • smanjenje rizika ili odgađanje pogoršanja problema s bubrezima (bez obzira na to imate li šećernu bolest ili ne)
 • liječenje srca kada ono nije u stanju pumpati dovoljno krvi u ostatak tijela (zatajenje srca)
 • liječenje nakon srčanog udara (infarkta miokarda) sa srčanim zatajenjem

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramipril Mibe tablete?

Nemojte uzimati Ramipril Mibe tablete:

 • ako ste alergični na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika;
 • ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju – angioedem. Znakovi angioedema uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikariju), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, poteškoće s disanjem i gutanjem;
 • ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat);
 • ako ste na dijalizi ili bilo kojoj drugoj vrsti filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi, Ramipril Mibe tablete možda nisu pogodne za Vas;
 • ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije);
 • tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost);
 • ako je Vaš krvni tlak neuobičajeno nizak ili nestabilan (Vaš liječnik treba donijeti tu ocjenu);
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati Ramipril Mibe tablete ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem liječniku prije uzimanja Ramipril Mibe tableta.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ramipril Mibe tablete:

 • ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima
 • ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika (tablete za mokrenje) ili zbog dijalize)
 • ako imate predviđenu terapiju za smanjivanje alergije na ubode pčela ili osa (desenzitizacija)
 • ako trebate primiti anestetik. Možete ga dobiti zbog operacije ili zahvata na zubima. Možda ćete trebati prekinuti liječenje Ramipril Mibe tabletama jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet;
 • ako imate visoku razinu kalija u krvi (što se vidi u rezultatima krvnih pretraga)
 • ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, naročito ako ste stariji;
 • ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 • racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
 • lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti
 • ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je sklerodermija ili sistemni eritemski lupus
 • obavezno recite svom liječniku ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti. Ramipril Mibe tablete se ne preporučuju u prva tri mjeseca trudnoće, a nakon prva tri mjeseca trudnoće mogu imati ozbiljne štetne učinke na dijete (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost);
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
 • aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Ramipril Mibe tablete“.

Djeca i adolescenti

Primjena Ramipril Mibe tableta se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer sigurnost primjene i djelotvornost u djece nisu još ustanovljeni.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Ramipril Mibe tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To je važno jer Ramipril Mibe tablete mogu utjecati na učinak drugih lijekova. Također, drugi lijekovi mogu utjecati na učinak Ramipril Mibe tableta.

Obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak Ramipril Mibe tableta:

 • lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
 • lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam morati izmjeriti krvni tlak.

Obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Ramipril Mibe tabletama:

 • lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
 • lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)
 • diuretici (lijekovi za mokrenje), kao što je furosemid
 • nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij (npr. spironolakton, triamteren ili amilorid) i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
 • steroidni lijekovi za liječenje upale kao što je prednizolon
 • alopurinol (za sniženje razine mokraćne kiseline u krvi)
 • prokainamid (za liječenje poremećaja srčanog ritma)
 • temsirolimus (za liječenje raka)
 • sirolimus, everolimus (za sprječavanje odbacivanja presatka)
 • vildagliptin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2)
 • racekadotril (za liječenje proljeva)
 • Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Ramipril Mibe tablete ” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Recite liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. Ramipril Mibe tablete mogu utjecati na njihov učinak:

 • lijekovi za liječenje šećerne bolesti kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta te inzulin. Ramipril Mibe tablete mogu smanjiti razinu šećera u krvi pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi tijekom uzimanja Ramipril Mibe tableta.
 • litij (za liječenje psihičkih problema). Ramipril Mibe tablete mogu povisiti razinu litija u krvi. Potrebno je da Vaš liječnik pažljivo prati razinu litija u krvi.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku prije uzimanja Ramipril Mibe tableta.

Ramipril Mibe tablete s hranom, pićem i alkoholom

 • Uzimanje alkohola istovremeno s Ramipril Mibe tabletama može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ste zabrinuti oko toga koliko alkohola smijete popiti tijekom uzimanja Ramipril Mibe tableta, savjetujte se sa svojim liječnikom jer lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju).
 • Ovaj se lijek može uzimati neovisno o obroku (vidjeti dio 3. „Način primjene“).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom prvih 12 tjedana trudnoće ne biste trebali uzimati Ramipril Mibe tablete, a od 13. tjedna se ne smiju uzimati jer mogu imati štetne učinke na dijete.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Ramipril Mibe tableta, odmah obavijestite liječnika. Prije planirane trudnoće, treba prijeći na liječenje drugim odgovarajućim lijekom.

Dojenje

Ne biste trebali uzimati Ramipril Mibe tablete ukoliko dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Ramipril Mibe tableta možete osjetiti omaglicu. Veća vjerojatnost za to postoji na početku liječenja ili kada uzmete veću dozu. Ako se to dogodi, nemojte voziti ili upravljati strojevima i alatima.

Ramipril Mibe tablete sadrže laktozu i natrij

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži natrij. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Ramipril Mibe tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Liječenje visokog krvnog tlaka

 • Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.
 • Liječnik će Vam prilagoditi dozu koju uzimate dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka.
 • Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg.
 • Ukoliko već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), liječnik će Vam možda morati sniziti dozu ili prekinuti uzimanje diuretika prije početka liječenja Ramipril Mibe tabletama.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

 • Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.
 • Liječnik može kasnije odlučiti da bi trebali povećati dozu koju uzimate.
 • Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Liječenje u svrhu smanjenja ili odgađanja pogoršanja problema s bubrezima

 • Početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.
 • Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.
 • Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Liječenje zatajenja srca

 • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.
 • Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.
 • Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno).

Liječenje nakon srčanog udara

 • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta dnevno.
 • Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.
 • Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno).

Starije osobe

Liječnik će Vam smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagođavati Vašu terapiju.

Način primjene

 • Ovaj lijek je namijenjen za primjenu kroz usta. Uzmite ga svaki dan u isto vrijeme.
 • Progutajte tabletu cijelu, uz tekućinu.
 • Nemojte drobiti ili žvakati tabletu.
 • Ovaj lijek možete uzeti neovisno o obroku.

Ako uzmete više Ramipril Mibe tableta nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku ili otiđite u najbližu hitnu medicinsku službu. Nemojte sami voziti u bolnicu; neka Vas netko drugi odvede ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite kutiju lijeka sa sobom kako bi liječnik znao koji lijek ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ramipril Mibe tablete

Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se pojavi neka od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se obratite liječniku jer ćete možda trebati hitnu medicinsku pomoć:

 • oticanje lica, usana ili grla što dovodi do otežanog gutanja i disanja te svrbež i osip. Ovo mogu biti znakovi teške alergijske reakcije na lijek;
 • teške kožne reakcije uključujući osip, ranice (ulceracije) u ustima, pogoršanje već postojeće kožne bolesti, crvenilo kože, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili multiformni eritem).

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite nešto od sljedećeg:

 • ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme uključujući srčani i moždani udar;
 • zadihanost ili kašalj. To mogu biti znakovi problema s plućima;
 • lakše nastajanje modrica nego inače, duže vrijeme krvarenja nego inače, bilo kakav znak krvarenja (npr. krvarenje iz desni), ljubičaste mrlje na koži, infekcije češće nego što je to uobičajeno, bolno grlo, vrućica, osjećaj umora, omaglica, nesvjestica ili bljedilo kože. Ovo mogu biti znakovi problema s krvi ili koštanom srži;
 • jaka bol u trbuhu koja se može širiti na leđa. Ovo može biti znak upale gušterače (pankreatitisa);
 • groznica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica). Ovo mogu biti znakovi problema s jetrom kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre.

Ostale nuspojave

Obavijestite svojeg liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja ili osjećaj umora
 • omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Ramipril Mibe tableta)
 • nesvjestica, pretjerano nizak krvni tlak (hipotenzija), naročito kod naglog sjedanja ili ustajanja
 • suhi, nadražujući kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, nedostatak zraka
 • bol u želucu ili crijevima, proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje
 • kožni osip s ili bez uzdignutih dijelova kože
 • bol u prsima
 • grčevi ili bol u mišićima
 • povišena razina kalija u krvi (vidljiva krvnim pretragama)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • problemi s ravnotežom (vrtoglavica)
 • svrbež i neobični osjeti na koži kao što su utrnulost, trnci, bockanje, žarenje ili mravinjanje (parestezija)
 • gubitak ili poremećaj okusa
 • problemi sa spavanjem
 • osjećaj depresije, tjeskobe (anksioznosti), povećane nervoze ili nemira
 • začepljen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme
 • oticanje u trbuhu (intestinalni angioedem) koje se očituje simptomima kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev
 • žgaravica, zatvor ili suha usta
 • povećano izlučivanje mokraće (urina) tijekom dana
 • pojačano znojenje
 • gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)
 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
 • otok ruku i nogu (to mogu biti znaci da tijelo zadržava više tekućine nego što je uobičajeno)
 • crvenilo uz osjećaj vrućine
 • zamagljen vid
 • bol u zglobovima
 • vrućica
 • seksualna impotencija u muškaraca, smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena
 • povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv u krvnim pretragama
 • promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega, vidljive u krvnim pretragama

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti
 • crvenilo i otok jezika
 • jako ljuštenje ili guljenje kože, osip sa svrbežom i kvržicama
 • problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)
 • kožni osip ili modrice na koži
 • mrlje na koži i hladni udovi
 • crvene, natečene oči koje svrbe ili suze
 • poremećaj sluha, zvonjava u ušima
 • osjećaj slabosti
 • krvne pretrage pokazuju smanjen broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, trombocita ili smanjenu razinu hemoglobina

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • povećana osjetljivost na sunce (fotoosjetljivost)

Ostale prijavljene nuspojave

Obavijestite svojeg liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

 • poteškoće u koncentraciji
 • otok usta
 • krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica
 • krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene
 • koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.
 • promjene boje prstiju na rukama i nogama kada Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se utoplite (Raynaudov fenomen)
 • povećanje grudi u muškaraca
 • usporena ili narušena sposobnost reagiranja
 • osjećaj vrućine
 • poremećaj njuha
 • gubitak kose

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ramipril Mibe tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ramipril Mibe tablete sadrže?

Djelatna tvar je ramipril.

Jedna Ramipril Mibe 2,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.

Jedna Ramipril Mibe 5 mg tableta sadrži 5 mg ramiprila.

Jedna Ramipril Mibe 10 mg tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su:

2,5 mg tablete: natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat, umrežena karmelozanatrij, prethodno gelirani škrob, natrijev stearilfumarat, boja PB22960 Yellow (laktoza hidrat; žuti željezov oksid (E172)).

5 mg tablete: natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat, umrežena karmelozanatrij, prethodno gelirani škrob, natrijev stearilfumarat, boja  PB24877 Pink (laktoza hidrat; žuti željezov oksid (E172); crveni željezov oksid (E172)).

10 mg tablete: natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat, umrežena karmelozanatrij, prethodno gelirani škrob, natrijev stearilfumarat.

Kako Ramipril Mibe tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Ramipril Mibe 2,5 mg tablete su svijetlo žute tablete ravnih ploha, oblika kapsule s urezom na jednoj strani i na bočnim plohama te oznakom „R2“ na jednoj strani tablete, dimenzija 10,0 mm x 5,0 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze. Pakirane su u blisteru, ukupno 28 tableta u kutiji.

Ramipril Mibe 5 mg tablete su svijetlo ružičaste, bikonveksne tablete oblika kapsule s razdjelnim urezom na jednoj strani i bočnim plohama, dimenzija 9,0 x 4,5 mm. Razdjelni urez omogućava lomljenje tablete na dva jednaka dijela. Pakirane su u blisteru, ukupno 28 tableta u kutiji.

Ramipril Mibe 10 mg tablete su bijele, bikonveksne tablete oblika kapsule s razdjelnim urezom na jednoj strani i bočnim plohama, dimenzija 11,0 x 5,6 mm. Razdjelni urez omogućava lomljenje tablete na dva jednaka dijela. Pakirane su u blisteru, ukupno 28 tableta u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:
Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb

Proizvođač
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 11. siječnja 2021.